• 1- رادیو روشنا
  05:30:58
  تا
  07:45:58
 • 2- غمنومه فریدون - فصل دوم
  07:45:58
  تا
  18:36:58
 • 3- جنگ از طرف دوست
  18:36:58
  تا
  22:39:58
 • 4- اپیزود سوم - به یاد پدرم
  22:39:58
  تا
  07:35:58
 • 5- خوانش غزل سعدی
  07:35:58
  تا
  11:30:58
 • 6- اپیزود اول - به وقت عاشقی
  11:30:58
  تا
  02:33:58
 • 7- ما بدهکاریم
  02:33:58
  تا
  06:28:58
 • 8- به مادرم گفتم دیگر تمام شد
  06:28:58
  تا
  18:16:58
 • 9- چون سبوی تشنه
  18:16:58
  تا
  20:50:58
 • 10- هرگز از مرگ نهراسم
  20:50:58
  تا
  23:20:58
 • 11- الله الله
  23:20:58
  تا
  13:00:58
 • 12- سهراب سپهری
  13:00:58
  تا
  05:18:58
 • 13- میروم خداحافظ
  05:18:58
  تا
  06:29:58
 • 14- خرچنگ های مردابی
  06:29:58
  تا
  15:46:58
 • 15- شهید
  15:46:58
  تا
  06:51:58
 • 16- حسین عرفانی
  06:51:58
  تا
  17:40:58
 • 17- اپیزود دوم - علی تنهاس
  17:40:58
  تا
  08:47:58
 • 18- صدای تورا دوست دارم
  08:47:58
  تا
  13:06:58
 • 19- اپیزود چهارم - احمد شاملو
  13:06:58
  تا
  03:43:58
 • 20- چارلز بوکوفسکی
  03:43:58
  تا
  06:11:58
 • 21- تولدی دیگر
  06:11:58
  تا
  12:51:58
 • 22- اپیزود پنجم - مردی که هیچکس نبود
  12:51:58
  تا
  03:41:58
نام:
ایمیل:
عنوان:

قرار است این رادیو همراه همه لحظات شاد و خاطره انگیز و شاید غمگین شما باشد. موسیقی خوب، شعر یا داستان یا یک گفتگوی خوب را هم می شود اینجا شنید. جای صدای شما هم اینجا خالی است. برنامه های این رادیو را بهتر است با هدفون گوش کنید.

اهالی "رادیو روشنا" همان "اهالی جایزه ادبی ایران" هستند که هر دوسال یک بار یک جایزه ادبی مستقل برگزار می کنند و تشنه اثر هنری خوب هستند . حالا فرقی نمی کند که مکتوب باشد یا نباشد !

این رادیو یک مدیر دارد که "محسن سراجی" است و یک سردبیر برنامه ها دارد که "علی نعمتی" است، مدیر فنی رادیو هم "محمد جواد طاهریان" است. زحمت گرافیک رادیو را هم "لیلی قاسمی" کشیده است. همگی تلاش می کنند که اوقات خوبی را برای شما رقم بزنند و آرزو می کنند که شما همراه همیشگی شان باشید.

نام:
ایمیل:
عنوان:
فایل: