• 1- رادیو روشنا
  20:28:13
  تا
  22:43:13
 • 2- غمنومه فریدون - فصل دوم
  22:43:13
  تا
  09:34:13
 • 3- خرچنگ های مردابی
  09:34:13
  تا
  18:51:13
 • 4- جنگ از طرف دوست
  18:51:13
  تا
  22:54:13
 • 5- ما بدهکاریم
  22:54:13
  تا
  02:49:13
 • 6- به مادرم گفتم دیگر تمام شد
  02:49:13
  تا
  14:37:13
 • 7- اپیزود پنجم - مردی که هیچکس نبود
  14:37:13
  تا
  05:27:13
 • 8- چارلز بوکوفسکی
  05:27:13
  تا
  07:55:13
 • 9- میروم خداحافظ
  07:55:13
  تا
  09:06:13
 • 10- هرگز از مرگ نهراسم
  09:06:13
  تا
  11:36:13
 • 11- شهید
  11:36:13
  تا
  02:41:13
 • 12- اپیزود چهارم - احمد شاملو
  02:41:13
  تا
  17:18:13
 • 13- اپیزود دوم - علی تنهاس
  17:18:13
  تا
  08:25:13
 • 14- خوانش غزل سعدی
  08:25:13
  تا
  12:20:13
 • 15- چون سبوی تشنه
  12:20:13
  تا
  14:54:13
 • 16- اپیزود سوم - به یاد پدرم
  14:54:13
  تا
  23:50:13
 • 17- صدای تورا دوست دارم
  23:50:13
  تا
  04:09:13
 • 18- اپیزود اول - به وقت عاشقی
  04:09:13
  تا
  19:12:13
 • 19- سهراب سپهری
  19:12:13
  تا
  11:30:13
 • 20- حسین عرفانی
  11:30:13
  تا
  22:19:13
 • 21- الله الله
  22:19:13
  تا
  11:59:13
 • 22- تولدی دیگر
  11:59:13
  تا
  18:39:13
نام:
ایمیل:
عنوان:

قرار است این رادیو همراه همه لحظات شاد و خاطره انگیز و شاید غمگین شما باشد. موسیقی خوب، شعر یا داستان یا یک گفتگوی خوب را هم می شود اینجا شنید. جای صدای شما هم اینجا خالی است. برنامه های این رادیو را بهتر است با هدفون گوش کنید.

اهالی "رادیو روشنا" همان "اهالی جایزه ادبی ایران" هستند که هر دوسال یک بار یک جایزه ادبی مستقل برگزار می کنند و تشنه اثر هنری خوب هستند . حالا فرقی نمی کند که مکتوب باشد یا نباشد !

این رادیو یک مدیر دارد که "محسن سراجی" است و یک سردبیر برنامه ها دارد که "علی نعمتی" است، مدیر فنی رادیو هم "محمد جواد طاهریان" است. زحمت گرافیک رادیو را هم "لیلی قاسمی" کشیده است. همگی تلاش می کنند که اوقات خوبی را برای شما رقم بزنند و آرزو می کنند که شما همراه همیشگی شان باشید.

نام:
ایمیل:
عنوان:
فایل: